Halbal udvalget lægger et stort stykke arbejde samt bruger mange timer for at stable sådan et arrangement på benene.

Der skal findes sponsorer, søges om div. tilladelser, finde frivillige, lave reklamer som skal deles ud/sættes op osv.

Udvalget består af følgende personer, som kan kontaktes hvis man skulle have nogle spørgsmål vedr. halballet.

Anette Lundholm : mobilnr. – 61332256  Mail.: Anette@tollose-gym.dk

Birgitte Olsen :  mobilnr. – 42229631  Mail.: Birgitte@tollose-gym.dk

Claus Vesterlyng :  mobilnr. – 29424242  Mail.: vesterlyng@mail.tele.dk

Thomas Drejsig Pedersen: mobilnr. – 21250719