Om Showholdet

Showholdet er et udtaget spring-rytmehold for springgymnaster i Tølløse og omegn. Holdet har særligt fokus på videregående spring, videregående rytmeserier og –sekvenser samt opvisningstræning hvor rytmedelen kobles sammen med springdelen på en underholdende måde.

Showholdet træner tirsdage 18.30 – 20.30 i Tølløse Hallen fra og med 21. august 2017. Der er to åbne træning er i august for alle, der gerne vil gå på holdet eller er i tvivl om, hvorvidt de lever op til de krav, der stilles.

Showholdet har udover den daglige træning en lang række weekendtræninger, som er med til at sikre, at gymnasterne bliver udfordret og får mulighed udvikling inden for henholdsvis spring og rytme. Hvis man bliver udtaget til at gå på holdet, forventes det at man prioriterer at komme til disse træninger.

Opvisninger Showholdet giver hvert år opvisning til både forårsopvisninger i Kalundborg Hallerne, i Tølløse Hallen og ved andre gymnastikforeningers opvisninger samt ved pinsefester, messer mv. Er du interesseret i at få besøg af holdet på en messe, en workshop eller et arrangement eller lign, er du meget velkommen til at kontakte og instruktør Linda Svenstrup Munk på linda.svenstrup.munk@gmail.com eller tlf. 22 96 68 98.

I sæson 2016-2017 lavede Showholdet over 10 opvisninger rundt om på Sjælland og stillede op med gymnaster til 3 konfirmationer og et guldbryllup. Holdet kommer gerne ud til messer, fester, arrangementer mv. og laver opvisning mod et beskedent beløb, som går til træninger og ture. Kontakt instruktøren for at høre mere.

Udtagelse og åbne træninger

Udtagelsen til holdet foregår august.

De første to træninger på Showholdet er åbne træning er, hvor alle interesserede, der gerne vil prøve kræfter med holdet og mener, de lever op til minimumskravene eller er meget tæt på.

De åbne træning er i 2018, er:

  • Tirsdag den 21. august kl. 18.30 – 20.30 i Tølløse Hallen
  • Tirsdag den 28. august kl. 18.30 – 20.30 i Tølløse Hallen

Udtagelsen foregår tirsdag den 4. september kl. 18.30 – 21.00.

Udtagelseskrav til Showholdet

Springgymnasterne til Showholdet udtages udelukkende ud fra evner og engagement – ikke alder. Tekniske færdigheder, engagement og motivation for videreudvikling vægtes højt. Alle, springgymnaster, som opfylder følgende krav er velkomne til både de åbne træninger og udtagelsen:

  • Gymnasten skal være minimum 10 år, men ingen øvre grænse – alle er velkomne (mini så vel som junior og seniorgymnaster).
  • Gymnasten skal kunne stå på hænder uden modtagning (i kortere eller længere tid).
  • Gymnasten skal kunne lave et pænt araberspring med efterfølgende flik-flak ud i et – helst selv eller med meget lidt modtagning (lige på nippet til at kunne selv)
  • Gymnasten skal kunne lave et kraftspring selv.
  • Gymnasten skal kunne lave en salto og en hoftebøjet eller strakt salto i minitrampolinen.
  • Gymnasten skal kunne lave en salto på aitrack pro’en uden hjælp.
  • Gymnasten skal kunne følge takter og være indstillet på at bruge tid på at lære små sekvenser i forskellige rytmegenrer
  • Gymnasten skal være engageret i træningen og holdet og være indstillet på at træne seriøst og prioritere alle ekstra træninger og opvisninger.

Har du spørgsmål vedr. showholdet, opvisninger eller udtagelsen, kontakt 

Instruktørteamet

Springinstruktør:  Linda Svenstrup Munk: linda.svenstrup.munk@gmail.com tlf. 22 96 68 98