Har du lyst til at være med i et sponsorudvalg, eller være med til at start et op?  Så kontakt bestyrelsen.

Formål:
Udvalgets formål er at skaffe og fastholde sponsorater til Tølløse Gymnastikforenings aktiviteter.
Lignende opgaver i forbindelse med Halballet varetages af Halbal udvalget, i samarbejde med Sponsorudvalget.

Målgruppe:                                                                                                                                                                                                                               Foreningens medlemmer og instruktører

Roller og Ansvar:                                                                                                                                                                                                                      Bestyrelsen beslutter, hvilke formål udvalget skal skaffe penge til. (redskaber, uddannelse, dragter osv.)
Det er Sponsorudvalgets ansvar at skaffe penge til de besluttede formål.                                                                                                                 Udvalget refererer til Tølløse Gymnastikforenings Bestyrelse.

Arbejdsopgaver:                                                                                                                                                                                                           Sponsorarbejdet vedrører typisk følgende punkter med eller uden specifikke formål:

  • Sponsorater fra lokale virksomheder.
  • Salg af lodsedler og andet, som giver et overskud til foreningen.
  • Ansøgninger hos fonde.
  • Ansøgninger hos Kommunen.

Sponsorudvalget koordinerer Foreningens sponsor aktiviteter, så der ikke er flere der søger de samme sponsorater.

Sponsorudvalget vælger derfor en kontaktperson, som holder styr på udvalgets aktiviteter (hvem, hvad, hvornår).

Budget og regnskab:
Det forventes ikke, at der er omkostninger forbundet med udvalgets arbejde. Indtægter og udgifter fra Udvalgets aktiviteter afrapporteres via foreningens regnskab.