Showholdet – spring og rytme.

Sæson 2022-2023

Er du vild med springgymnastik og akrobatik eller dans og rytme, og vil du gerne være endnu bedre? Så overvej komme og prøve at være med til opstartstræningerne på Showholdet.

Springgymnastik, rytme og akrobatik på højt niveau
Showholdet er et udtaget hold for gymnaster, der vil dyrke springgymnastik eller rytmegymnastik på et højere niveau. I løbet af sæsonen arbejder vi meget med videregående spring på både airtrack pro, i minitrampolin og andre redskaber, samt med seje og seværdige rytmesekvenser og akrobatik på højt niveau. Det hele sættes sammen til et flot opvisningsprogram i slutningen af sæsonen, hvor vi drager ud og optræder til forskellige opvisninger og stævner rundt om på Sjælland.
I sæson 2022-2023 satser holdet på at tage til en tur Grækenland og optræde i sommeren 2023.

For springgymnaster og rytmegymnaster
Showholdet er i denne sæson opdelt i en springdel og en rytmedel, og de to grupper træner både hver for sig og sammen. Du vil som gymnast derfor blive udfordret på mange forskellige måder, samtidig med, at der vil være fokus på at skabe et godt fællesskab og mange sjove oplevelser sammen med resten af holdet og den gruppe, man er en del af.

Ekstratræninger og opvisninger
Showholdet træner hver tirsdag fra august til juni kl 18.45 – 20.30 i Tølløse. Springerne træner i Tølløse Hallen og rytmegymnasterne træner både i Gymnastiksalen og i Tølløse Hallen sammen med springerne.
Showholdet har udover den daglige tirsdagstræning en lang række weekendtræninger bl.a. i springcentret og spejlsalen på Sorø Gymnastikefterskole i Tølløse Hallen og andre steder. Disse træninger er med til at sikre, at gymnasterne bliver udfordret og får mulighed for udvikling, uanset hvilket niveau, de er på og, om de er på springholdet eller rytmeholdet.
Showholdet laver hvert år mange opvisninger. Både forårsopvisninger i Kalundborg Hallerne, Tølløse Hallen og ved andre gymnastikforeningers opvisninger samt ved pinsefester, messer, festivaler mv.

Opstart og udtagelse
Udtagelsen til showholdet foregår ved, at man deltager i de to opstartstræninger ved sæsonstart i august (23. august og 30. august).
Opstartstræningerne er åbne for alle, der har et ønske om at prøve at træningen på Showholdet og lever op til de fleste af de krav, der stilles.
Opstartstræningerne er også åbne for gymnaster, der er i tvivl om, hvorvidt de lever op til de krav, der stilles til hhv. rytmegymnaster og springgymnaster.
Efter 2. opstartstræning (30. september) vil man få at vide, om man kan fortsætte på Showholdet som hhv. rytmegymnast eller springgymnast eller ej. Dette foregår ved, at gymnastens forældre efter 2. træning bliver ringet op af en af trænerne, og familien får der at vide, om gymnasten kan fortsætte med at gå på holdet eller ej, samt hvad der evt. skal øves mere på for at kunne blive udtaget næste sæson eller senere på sæsonen, hvis det er et ønske.

Udtagelseskrav og tilmelding til opstartstræning
Opstartstræningerne til Showholdet sæson 2022-2023 foregår for både rytmegymnaster og springgymnaster på følgende tidspunkter:
1. Tirsdag den 23. august kl. 18.45 – 20.30 i Tølløse Hallen
2. Tirsdag den 30. august kl. 18.45 – 20.30 i Tølløse Hallen
Efter træningen tirsdag den 30. august får man besked om, hvorvidt man er udtaget eller ej

Tilmelding
For at vi kan tilrettelægge opstartstræningerne bedst muligt, skal gymnasten tilmeldes til disse.
Tilmeldingen foregår ved at sende en e-mail til holdleder og springinstruktør Linda Svenstrup Munk eller til rytmeinstruktør Stina Møller Jensen.
– Stina Møller Jensen: stinamjensen@live.dk, mobil: 51893885                                 – Linda Svenstrup Munk: linda.svenstrup.munk@gmail.com, mobil: 22 96 68 98

Udtagelseskrav til Showholdet
Gymnasterne til Showholdets rytmedel og springdel udtages efter både gymnastisk kunnen og engagement. Engagement og motivation for videreudvikling vægtes højest, så selv om du måske ikke lever op til alle krav, håber vi at se dig alligevel, hvis du er top-motiveret for at lære mere end det, du kan nu og blive en del af Showholdet.
Alle gymnaster, som opfylder eller er tæt på at opfylde følgende krav, kan tilmelde sig opstartstræningerne med henblik på gå på holdet.
1. Gymnasten skal som minimum fylde 11 år i løbet af 2023. Der er ingen øvre grænse – alle er velkomne – både mini-, junior- og seniorgymnaster.

2. Gymnasten skal vise stort engagement i træningen og vise motivation for at dygtiggøre sig og lære nyt.
3. Gymnasten skal være indstillet på at prioritere at deltage i alle ekstratræninger og opvisninger.

4. Gymnasten skal være indstillet på at dyrke styrketræning og andre former for træning derhjemme mellem træningerne med fokus på individuel udvikling. Dette aftales nærmere med trænerne.

Særlige krav til springgymnaster på Showholdet
– Springgymnasten skal kunne stå på hænder uden modtagning i minimum et par sekunder – gerne mere af hensyn til opvisningen
– Gymnasten skal kunne lave et pænt araberspring med en efterfølgende flikflak – helst ud i en køre – evt. med lidt modtagning i starten af sæsonen. Hvis gymnasten allerede selv kan lave araber-flik helt selv er det klart et plus.
– Gymnasten skal helst kunne lave et kraftspring uden modtagning (evt. med lidt modtagning i de første træninger)
– Gymnasten skal kunne lave en salto selv i minitrampolinen og være indstillet på at lære at lave hoftebøjet salto, strakt salto og evt. en halv skrue eller mere, når teknikken er på plads.
– Gymnasten skal kunne lave en forlæns salto på aitrack pro’en (springbanen med luft) uden hjælp.

Særlige krav til rytmegymnaster på Showholdet
– Gymnasten skal kunne følge lette og svære rytmiske takter og være indstillet på at bruge tid på at lære små sekvenser i forskellige rytmegenrer både til træning og derhjemme
– Gymnasten skal kunne mestre forskellige rytmiske genrer og have stort gå-på-mod, når det kommer til at prøve nye genrer
– Hvis gymnasten har kendskab til forskellige balance- og smidighedspositioner og mestrer dem, er det et stort plus men ikke et krav.

Tilmelding
For at have en ide om, hvor mange gymnaster, der kommer til de første opstartstræninger (23. og 30. august), og tilrettelægge træningen derefter, skal alle interesserede gymnaster eller deres forældre tilmelde gymnasten til enten rytmetræneren eller springtræneren senest mandag den 21. august.
Rytmegymnaster: Tilmelding sker til rytmeinstruktør Stina Møller Jensen på e-mail: stinamjensen@live.dk eller mobil 51893885
Springgymnaster: tilmelding sker til springinstruktør Linda Svenstrup Munk: linda.svenstrup.munk@gmail.com eller på mobil 22 96 68 98

Planlagte weekend træninger og ture
NB! Hvis gymnasten bliver udtaget til Showholdet, skal forældre og gymnaster være obs på, at den første weekendtræning med overnatning er allerede den 2.-3. september 2022 i Tølløse Hallen. Tid og sted følger, men det er vigtigt at prioritere at deltage for at lære de andre på holdet at kende.
Her er en oversigt over de foreløbig planlagte ekstratræninger og opvisninger i 2022-2023. Flere kan komme til
• Weekendtræning med overnatning 2. – 3. september 2022
• Evt. et par timers træning den 2. oktober 2022
• Søndagstræning 30. oktober 2022
• Søndagstræning 27. november 2022
• Juleopvisning i Tølløse Hallen 4. december 2022
• Søndagstræning kl. 15-17 søndag den 22. januar 2023
• Opvisningstræning søndag den 26. februar 2023.
• Forårsopvisning i Kalundborghallerne 4. el. 5. marts 2023
• Forårsopvisning i Tølløse Hallen 18. marts 2023
• Sommeropvisning; Holbæk ved Fælleden – juni 2023
• Sommeropvisning; Sorø eller Roskilde – juni 2023
• Tur til Grækenland i juli (formentlig 2. juli – 7. juli 2023 )
Har du spørgsmål vedr. showholdet, opvisninger eller udtagelsen for enten rytmegymnaster eller springgymnaster, kontakt instruktørerne

Springinstruktør Linda Svenstrup Munk:                                                            linda.svenstrup.munk@gmail.com tlf. 22 96 68 98
Rytmeinstruktør Stina Møller Jensen:
stinamjensen@live.dk, 51893885
Hjælpeinstruktører
– Rene Bro
– Mette Danskov Persson
– Emma Sonne

Få besøg af Showholdet
Showholdet tager gerne ud til andre foreninger og arrangementer og laver opvisning fx ved en messer eller andre events. Opvisningerne koster et mindre beløb, som udelukkende går til holdets træninger, opvisninger og arrangementer. Er du interesseret i at få besøg af showholdet til en lokalopvisning, en messe, en workshop eller et andet arrangement, er du meget velkommen til at kontakte instruktør Linda Svenstrup Munk på linda.svenstrup.munk@gmail.com eller på tlf.     22 96 68 98. 

Pris: 1.500 kr. derudover må der
påregnes udgift til opvisningsdragt
Opstart: Uge 34, tirsdag d. 23/8 2022
Lokation: Tølløse Hallen

Er holdet noget for dig?